Qnet-priset

Styrelsen för Qnet har inrättat ett pris för att bidra till ökad kompetens och för att stärka kvinnor inom säkerhetsområdet i sin yrkesroll. Priset delas ut en gång per år. Behöriga till priset är alla kvinnor verksamma i säkerhetsbranschen (ledamöter i Qnets styrelse är inte behöriga).

Ansökan/förslag:

Ansökan till priset ska göras mellan perioden 1 augusti till 31 oktober. Ansökan, eller förslag på en person som är värd priset, skickas till Qnets styrelse. Mottagare av Qnet-priset ska vara en kvinna verksam i säkerhetsbranschen, som har gjort något specifikt som Qnet vill uppmärksamma. Nominera dig själv eller någon kvinna i din närhet som förtjänar att vara nästa Qnet-pristagare!

Urval:
Urvalsprocessen ska genomföras av en jury bestående av representanter från Qnets sponsorer, Qnets styrelse och Qnets arbetsgrupper. Vid fler än 20 förslag ska Qnets styrelse göra ett initialt urval och presentera 5 kvalitativa förslag till juryn. Juryns beslut går inte att överklaga.

Utdelning:
Priset ska delas ut en gång per år under en halv eller hel kompetensdag i Qnets regi. Utdelare av priset är föregående års pristagare tillsammans med företrädare från juryn. Qnetpriset delades ut första gången år 2013.

Ladda ner ansökan här

Monday the 30th. Webmaster Joakim Carlsson Mail: Jockz0rz@telia.com